Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ผลสำรวจความคิดเห็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา รังเกียจคนคอร์รัปชัน เรียกร้องเพิ่มโทษทางกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ถึงขั้นประหารชีวิต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 131

18/03/2556

Related