Contrast
Font
main_old_8031_n20130127204711_20262.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนร่วมตั้งปณิธานความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 127

27/01/2556


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนร่วมตั้งปณิธานความซื่อสัตย์สุจริต
ในโครงการ \\\"จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนมกราคม 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชกาจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี และประชาชนอำเภอโคกสูง ร่วมตั้งปณิธานด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของบูธสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสื่อเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ ประกอบด้วย หนังสือนิทานคุณธรรมสอนใจ , ซีดีการ์ตูนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน , ซีดีเพลง ป.ป.ช. , โปสเตอร์ และแผ่นพับ รวมถึงการ รับสมัครสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. เพื่อให้ประชาชนอำเภอโคกสูงและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วต่อไป

Related