Contrast
Font
main_old_8047_n20130204_8047.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสำนักงาน กศน.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 132

04/02/2556


สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับ กศน.ลงนามความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ป.ป.ช.โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสำนักงาน กศน. เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก)
สำหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. และ เลขาธิการ กศน. ในฐานะผู้แทนสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษา โดยมีนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมลงนามในฐานะพยานในการลงนามในพิธีดังกล่าว

Related