Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 229

25/01/2556


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

นายชาญชัย พลศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ พิมพ์พันธ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ และนายเมริน สายดวงประธานเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 56 เวลา 10.00 - 11.00 น.

Related