Contrast
Font
main_old_8215_n20130425_8215.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมการประชุมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม (ฉบับอภินันทนาการ)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 309

25/04/2556

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมการประชุมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม (ฉบับอภินันทนาการ) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมด้วยนายภาส ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม (ฉบับอภินันทนาการ)

Related