Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ยืนยันความพร้อมในการเริ่มกระบวนการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 484

17/04/2556

Related