Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และท้องถิ่นจังหวัดฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 242

30/03/2556

Related