Contrast
Font
main_old_14396_n20170322_14396.jpg

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบโล่ห์รางวัลยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 164

22/03/2560

Related