Contrast
Font
main_old_15339_n20170921142947_48604.jpg

ผู้ศึกษาดูงานจากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ( Youth for Next Step )29ต.ค.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 104

21/09/2560


ต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงานจากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ
( Youth
for Next Step )
ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 -
12:00 น.

Related