Contrast
Font
main_old_15350_n20170921151221_48914.jpg

ผู้ศึกษาดูงานจากโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน 10พ.ย.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 115

21/09/2560


ต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการ
การสัมมนาแนวทางการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการจาก 9 ประเทศในอนุภูมิภาคอาเซียน
และ
เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการขึ้นไป รวม 18 คน
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
สำนักงาน ป.ป.ช.
โดยมี นายชฎิล ศุภวรรณกิจ นักบริหารทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
กลุ่มพิพิธภัณฑ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.
เป็นผู้นำชม
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น.

Related