Contrast
Font
main_old_17884_n20180305164815_57878.jpg

องค์การสะพานปลา 2 มี.ค. 61

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 178

05/03/2561

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสะพานปลา ในโอกาสเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

Related