Contrast
Font
0c4f27602611f4d2b97316f8e60f8c07.jpg

ป.ป.ช. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 287

23/12/2565

ป.ป.ช. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข พร้อมด้วย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

ในการนี้ คณะสงฆ์จากวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี รวม 9 รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์บทโพชฌงคปริตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Related