Contrast
Font
7427a6332486fd653a5d0e529e6266d6.jpg

ป.ป.ช. สุโขทัย รุกตรวจสอบสิ่งก่อสร้างปลูกรุกล้ำ เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 59

17/03/2566

วานนี้ (16 มีนาคม 2566) นายปรีชา​ ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมหารือร่วมกับ​เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีการก่อสร้างอาคารโรงสีข้าวของชาวบ้านรุกล้ำในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัย 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชนาลัย 4. ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย
5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย และผู้แทนชมรม​ strong​ – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุโขทัย​ โดยมีวาระการประชุมหารือ ดังนี้ 1. การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร 2. การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้ขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร และ 3. การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ​ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร

ซึ่งจากการประชุมหารือเสร็จสิ้นจากนั้นได้มีการลงพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เบื้องต้น ในประเด็นวาระที่ 1. เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย​ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยแจ้งเป็นหนังสือขอให้ระงับการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย​ ในประเด็นวาระที่ 2 การปลูกสิ่งก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และได้แจ้งเป็นหนังสือขอให้ระงับการปลูกสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าวด้วยแล้ว และในประเด็นวาระที่ 3 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ยังไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย​ ร่วมกับชมรม​ Strong​ ​– จิตพอเพียงต้านทุจริต จะร่วมกันติดตามการดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น​อย่างใกล้ชิดต่อไป

Related