Contrast
Font
72e71872f190665fc12b0760dee526cf.jpg

ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 3 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 777

17/03/2566

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 3 ราย

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

🕜เปิดเผยวันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

1 นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรณีพ้นจากตำแหน่ง / 1 มกราคม 2566

2 นายธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง / 12 ธันวาคม 2565, และกรณีเข้ารับตำแหน่ง / 1 กุมภาพันธ์ 2566

3 นายสุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง / 25 ธันวาคม 2565
----------------------

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related