Contrast
Font
b1ef91bec792a9d8edb361b68fae9915.jpg

ป.ป.ช. ต้อนรับ อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 835

24/03/2566

ป.ป.ช. ต้อนรับ อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการทุจริต

วันนี้ (23 มีนาคม 2566) นายอิกอร์ วิคโตโรวิช คราสนอฟ (Mr. Igor Viktorovich Krasnov) อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ พร้อมด้วยนายเยฟกินี โทมิคิน (Mr. Evegeny Tomiklin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน

 

โดยมีนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และนางสาววันวรา ศิลปวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมหารือข้อราชการ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

 

ในการนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวต้อนรับอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งนายอิกอร์ได้แสดงความสนใจต่อการดำเนินคดีทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นอย่างมาก และพร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการทุจริต และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแบ่งปันองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งความร่วมมือที่ดีระหว่างสององค์กรนั้นจะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

Related