Contrast
Font
05a197fa029c02cf17d7e4e01f99a3c5.jpg

ป.ป.ช. นราธิวาส แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาบ่อขยะ ส่งผลกระทบต่อชุมชน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 72

12/05/2566

ป.ป.ช. เร่งผนึกกำลังหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส และฝ่ายปกครองอำเภอบาเจาะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาบ่อขยะ ด้าน ป.ป.ช. เร่งหารือมาตรการป้องกันและลดปัญหาบ่อขยะส่งผลกระทบต่อชุมชน พร้อมเตรียมนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัดเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบจากบ่อขยะ ซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่ ต.บาเระใต้ บริเวณ หมู่ 5 บ้านชูโว มีบ่อขยะจำนวน 3 บ่อ โดยจุดแรกที่เข้าตรวจสอบเป็นบ่อขยะของเทศบาลตำบลบาเจาะ โดยปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะให้ข้อมูลว่า บ่อขยะดังกล่าวมีอายุการใช้งานมามากกว่า 30 ปี ก่อสร้างในสมัยยังเป็นสุขาภิบาลบาเจาะ และต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแยกออกเป็น อบต.บาเระใต้ ซึ่งปัจจุบันได้หยุดการทิ้งขยะมา 2 เดือนแล้ว เนื่องจากบ่อขยะเต็มความจุไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้อีก และทางเทศบาลได้มีแผนการจัดหาสถานที่อื่นเพื่อเป็นบ่อขยะแห่งใหม่ ส่วนบ่อขยะดังกล่าวจะทำการปิดบ่อในระยะต่อไป เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ข้อมูลว่าจากการประเมินด้วยสายตาพบว่าการจัดการบ่อขยะยังไม่เป็นไปตามหลักทางวิชาการ ส่วนการปิดบ่อขยะจะต้องเกลี่ยดินปิดกลบบ่อขยะให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนและการแพร่กระจายการปนเปื้อน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้เน้นย้ำและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการบ่อขยะทั้งในระยะเร่งด่วนและการจัดการในระยะยาว เพื่อป้องกันและลดปัญหาบ่อขยะส่งผลกระทบสร้างความเดือนร้องให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

ส่วนจุดที่ 2 ที่เข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นบ่อขยะของเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงว่า บ่อขยะของเทศบาลก่อสร้างพร้อมกับบ่อขยะของเทศบาลตำบลบาเจาะ รองรับปริมาณขยะได้ 2,000 ตันต่อวัน และปัจจุบันยังมีการนำขยะมาทิ้งอยู่ และมีปัญหามีผู้แอบลักลอบเข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะเพื่อนำไปจำหน่าย มีประกายไฟเกิดขึ้นทำให้ไฟไหม้บ่อขยะอยู่เป็นะระยะ แต่อย่างไรก็ตามทางเทศบาลต้นไทรมีแผนจะปิดบ่อขยะและจัดหาสถานที่ทิ้งขยะแหล่งใหม่ เบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะนำให้ประสานการจัดการบ่อขยะกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เพื่อหามาตรการในการป้องกันปัญหาจากบ่อขยะ ทั้งในระยะเร่งด่วนและการจัดการในระยะยาวต่อไป

และจุดที่ 3 เป็นบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี ได้ให้ข้อมูลว่า บ่อขยะดังกล่าวได้ดำเนินการทิ้งขยะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยทำการเช่าสถานที่กับเอกชนจำนวนกว่า 1 ไร่ และสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3 ปี เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ให้คำแนะนำในการจัดบ่อขยะให้เป็นตามหลักวิชาการ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้มีมาตรการในการเพื่อป้องกันและจัดการผลกระทบสร้างความเดือนร้อนแก่ชาวบ้าน ทั้งนี้อำเภอบาเจาะในฐานะผู้กำกับดูแลองคอ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะได้รวบรวมข้อมูลรายงานนายอำเภอบาเจาะ เพื่อหามาตรการป้องกันและลดปัญหาบ่อขยะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส จะได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านจากปัญหาบ่อขยะต่อไป

ซึ่งการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. นราธิวาส เป็นไปตามนโยบายการทำงานเชิงรุกในด้านการป้องปรามการทุจริต ตลอดจนการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ซึ่งอาจทำให้ประชาชนและชุมชนได้รับความเดือนร้อนจากการไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังเช่นกรณีการดูแลจัดการบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อชาวบ้านต่อไป

Related