Contrast
Font
b62e34da9c0fc4af245a4b02de2a70ca.jpg

ป.ป.ช. ร่วมมือ ตร. ผลักดันยกระดับ ITA สถานีตำรวจ 1,484 แห่งทั่วประเทศ ชี้ต้องเปิดเผยข้อมูล OIT

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 917

30/05/2566

ป.ป.ช. ร่วมมือ ตร. ผลักดันยกระดับ ITA สถานีตำรวจ 1,484 แห่งทั่วประเทศ  ชี้ต้องเปิดเผยข้อมูล OIT

 

เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Police ITA 2023 (Final) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การช่วยยกระดับค่าคะแนน ITA ของสถานีตำรวจ จำนวน 1,484 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

โดยมี นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจ และผู้แทนของสถานีตำรวจ จำนวน 1,484 แห่ง ทั่วประเทศ

 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจง OIT ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุน โดย พล.ต.ต.วิทยา เย็นจิตต์ ผู้บังคับการกองคดีอาญา กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และว่าที่ พ.ต.อ.พีรพัฒน์ พิบูลย์ ผู้กำกับการศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ โดยข้อมูล  OIT ประกอบด้วย

  • O12 แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น
  • O13 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
  • O14 แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา
  • O15 แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน
  • O16 สิทธิของผู้เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา
  • O27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

นอกจากนี้มี นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมชี้แจงข้อควรระวังในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านระบบ Police ITA ได้แก่

  • ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ไม่ครบองค์ประกอบ/ไม่ได้คะแนนและไม่สามารถอุทธรณ์ได้
  • ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ครบองค์ประกอบตามเงื่อนไขเกณฑ์การประเมิน
  • การตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของผู้ดูแลระบบและผู้บริหาร

รวมถึงชี้แจงแนวทางการอุทธรณ์คะแนน OIT ประกอบด้วย เกณฑ์การอุทธรณ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการอุทธรณ์คะแนนผ่านระบบ Police ITA

Related