Contrast
Font
9eeb313456a9ad9488e15d1ace85e2c9.jpg

ป.ป.ช.นราธิวาส เปิดปฏิบัติการตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในลำน้ำ อำเภอระแงะ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 129

18/05/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส, หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นธ.3 (ระแงะ-จะแนะ), สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส, ฝ่ายปกครอง อำเภอระแงะ และเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายตลอดแนวเขตคลองตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส และคลองบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ พบบางจุดมีร่องรอยการลักลอบดูดทรายในลำน้ำ และบางจุดเป็นบ่อทรายเก่าที่หยุดดำเนินการแล้ว ป.ป.ช.เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และหมั่นตรวจตราดูแล เพื่อป้องกันการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยอาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในจุดแรก เป็นการเข้าตรวจสอบบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านลาไม ตำบลบองอ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ พบร่องรอยการดูดทรายในลำน้ำสาธารณะโดยมีการถมดินเป็นถนนเข้าไปในลำน้ำเพื่อดูดตักทราย จนทำให้ทางเดินของน้ำในลำคลองมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ตลิ่งฝั่งตรงข้ามมีการพังทลาย โดยในขณะเข้าตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระทำการและเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบแล้ว ส่วนจุดที่ 2 ห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ 500 เมตร บริเวณทางเข้าไปยังจุดที่จะเข้าตรวจสอบ พบว่ามีรั้วปิดกั้นใส่กุญแจล็อกอย่างแน่นหนา ทางคณะจึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เนื่องจากเป็นที่ดินเอกชน แต่มีข้อสังเกตจากแผนที่ดาวเทียมว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตติดกับลำคลองสาธารณะ ซึ่งอาจจะมีการดูดทรายก็เป็นได้ จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป               

จุดที่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านลาไม พบมีร่องรอยของการดูดตักทรายในบริเวณลำน้ำอีกเช่นเดียวกัน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน ซึ่งถนนสายดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพานข้ามลำคลองอยู่ จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ คณะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบติดตามต่อไป จุดที่ 4 ในพื้นที่บริเวณบ้านซ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส จุดดังกล่าวมีการปิดกั้นทางเข้าเป็นท่อซีเมนต์ จำนวน 3 ท่อน ทางคณะจึงได้เดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร พบว่า สุดปลายทางของถนนจดลำน้ำคลองตันหยงมัส พบร่อยรอยมีการดูดตัดทรายในพื้นที่ติดลำน้ำในบริเวณกว้าง และยังพบอีกว่ามีการตักดินขึ้นมาทำเป็นเขื่อนเพื่อดักทรายให้เข้ามาในบริเวณพื้นที่ติดลำคลอง และบางจุดมีการพังทลายของตลิ่งเนื่องมาจากการดูดตักทราย ทั้งนี้ในขณะเข้าตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระทำการและเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบแล้ว

ส่วนจุดที่ 5 บริเวณบ้านบือแนกูวะ ตำบลบองอ และจุดที่ 6 บริเวณบ้านกำปงบารู ตำบลตันหยงมัส ไม่พบมีการดูดตักทรายในลำน้ำ

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่มีร่องรอยการดูดตักทรายในบริเวณลำน้ำ เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการผู้ที่ประสงค์จะดูดตักทรายในลำน้ำสาธารณะจะต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตดูดทรายในลำน้ำสาธารณะ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย เนื่องจากการดูดตักทรายในลำน้ำสาธารณะที่ผลกระทบต่อระบบทางเดินน้ำและการพังทลายของตลิ่ง อันจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวม โดยจากข้อมูลของจังหวัดนราธิวาส มีผู้ยื่นขออนุญาตเพียง 5 รายเท่านั้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหน่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้ให้คำแนะนำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และหมั่นตรวจตราดูแลรักษาพื้นที่อยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากพบเห็นการดูดทรายในลำน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

Related