Contrast
Font
61be5be6c93229c10f52cdf2c49c0240.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวน 6 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 403

27/09/2566

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 4 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

🕜 เปิดเผยวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2566

 

1 นายเสถียร  เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

-----------------

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566

 

2 พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

-----------------

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

 

3 นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / 10 กรกฎาคม 2566

 

4 นายชนิสร์ คล้ายสังข์ กรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / 30 มิถุนายน 2566

-----------------

 

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ราย

🕜 เปิดเผยวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

1 นายนิพนธ์ พันธ์วัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กรณีเข้ารับตำแหน่ง / 17 มกราคม 2565

-----------------

 

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ราย

🕜 เปิดเผยวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

1 นายวัชรินทร์ สุขชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 12 มิถุนายน 2566

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related