Contrast
Font
3f77e5995bcdb4654a4912046f6f2c47.jpg

ป.ป.ช. น่าน ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน อ.เชียงกลาง จ.น่าน หลังพบถนนชำรุดเสียหายก่อนการตรวจรับงานจ้าง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 96

03/10/2566

     วานนี้ ( 2 ตุลาคม 2566) นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวนริศรา อินต๊ะวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับประธานชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเชียงกลาง คณะกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอภาพโครงการก่อสร้างถนนที่อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย พร้อมระบุข้อมูลงบประมาณกว่า 9.9 ล้านบาท พังก่อนเริ่มประกันสัญญา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3 – 5 เมตร ยาว 4,230 เมตร จำนวน 2 ช่วง งบประมาณ 9,998,000 บาท เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดแล้วเสร็จ 22 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 แต่คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติยังไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากถนนดังกล่าวชำรุดเสียหายบางจุดและแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขงานซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยการตัดช่วงเดิมที่เสียหายและบดอัดเทลาดยางใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขสภาพผิวถนน ที่ชำรุดเสียหายครบทุกจุดแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา และจากการตรวจสอบผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าการบดอัดดิน ผลทดสอบค่าความหนาแน่นของชั้นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุกระยะ 250 เมตร สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ทั้งนี้ มีการประเมินถึงสาเหตุที่อาจส่งผลทำให้ถนนพังเสียหายเร็วก่อนกำหนด คือ กรณีน้ำท่วมขังเมื่อเดือนสิงหาคม - กันยายนที่ผ่านมา และการใช้เส้นทางสัญจรของรถบรรทุกทราย เนื่องจากบริเวณใกล้กันมีท่าทรายขนาดใหญ่อยู่ถึง 2 จุด

     ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ได้กำชับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งโดยเคร่งครัด ให้บันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน รวมทั้ง มาตรการในการป้องกันมิให้ถนนเกิดความเสียหายในอนาคต

Related