Contrast
Font
407d1a7e08449f37aa06018086ae349b.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวน 9 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 278

20/02/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 6 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567

1 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

-----------------

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567

2 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 

3 นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

 

4 นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566

-----------------

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2567

5 นายวัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

 

6 นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

-----------------

 

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ราย

🕜 เปิดเผยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

1 นายทองคำ กันธาแดง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

-----------------

 

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ราย

🕜 เปิดเผยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

1 นายอภิเดช สื่อสวัสดิ์วณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

-----------------

 

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ราย

🕜 เปิดเผยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

1 นายชัยอนันท์  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

-----------------

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related