Contrast
Font
6dd74642c7b8d63988b7dfa2fa04ae08.jpg

ป.ป.ช. เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังชาวเน็ตแห่แชร์คลิปถนนลูกคลื่นในพื้นที่ตำบลนายาง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 507

03/04/2567

ป.ป.ช. เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังชาวเน็ตแห่แชร์คลิปถนนลูกคลื่นในพื้นที่ตำบลนายาง

             นายสำนาน มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มีกรณีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และได้รับการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ว่า โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.อ. หมู่ที่ 2,3,4,9 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานพื้นผิวถนนบางส่วนไม่เรียบ แต่มีการตีเส้นจราจรแล้ว นั้น

             เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกัน​การทุจริต​ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนายาง จากการลงพื้นที่พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.อ. บริเวณหมู่ที่ 2,3,4,9 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ของเทศบาลตำบลนายางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน ดำเนินการโดยใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 4,200,000 บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,580,000 บาท สัญญาเลขที่ 16/2566 โดยมีบริษัท พี - เอเวอร์ จำกัด เป็นคู่สัญญา ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 120 วัน เริ่มดำเนินการวันที่ 19 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ธันวาคม 2566 แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 18 มีนาคม 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา 91 วัน เนื่องจากผู้รับจ้าง เข้าทำงานล่าช้า ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในที่ชุมชน มีการใช้เส้นทางจราจรตลอดเวลา บางช่วงถนนคับแคบ ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้เครื่องจักรกล การก่อสร้างมีการรื้อย้ายและต้องระวังไม่ให้กระทบงานสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ท่อประปา ท่อน้ำดิบ เสาไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับค่าปรับกรณีการก่อสร้างล่าช้า เทศบาลตำบลนายางได้ดำเนินการเรียกค่าปรับไปยังผู้รับจ้างแล้ว โดยเทศบาลตำบลนายางได้ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่มีการแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้รับจ้างยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้สภาพถนนยังไม่เรียบร้อย โดยปัจจุบันเทศบาลตำบลนายางได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนของโครงการดังกล่าวแล้ว ก่อนดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ปัจจุบันสภาพ​พื้นผิวถนนบริเวณไหล่ทาง ซึ่งเป็นรอยต่อกับท่อระบายน้ำบางส่วนยังไม่เรียบเสมอกัน ซึ่งเทศบาลตำบลนายางได้ตรวจสอบ และส่งทดสอบมาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตก่อนตรวจรับงานแล้ว โดยผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน

             สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี จึงให้คำแนะนำกรณีการตรวจรับงานก่อสร้าง ซึ่งต้องพิจารณาตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเป็นสำคัญ หากคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจพบชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ต้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะตรวจรับงานพร้อมทั้งควรชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งข้อควรระวัง​หากมีการชำรุดของถนนภายหลังการตรวจรับด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีดังกล่าวต่อไป

......................................................................................

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ”

Related