Contrast
Font
d01513f42f235281b699bec5faa06b71.jpeg

ป.ป.ช. สืบสานประเพณี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 365

10/04/2567

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
-----
วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ของไทย และเสริมสร้างความสุขความสามัคคีสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทุกท่านให้มีความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง รักครอบครัว และรักองค์กร พร้อมปฎิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างเข้มแข็งต่อไป
-----
ลิ้งก์ภาพถ่ายเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/18d_bGVpoeyyD-E25BRNgLzDXaE9Jh0c8?usp=sharing
------

Related