Contrast
Font
f69c6f63395b3c7bd1ee99c46c51eee9.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 6 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 362

11/04/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 6 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2567

1 นางวนิดา บุญภิรักษ์ กรรมการบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

 

2 นายรุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

 

3 นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

 

4 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

-----------------

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

5 ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล กรรมการการไฟฟ้านครหลวง กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

 

6 พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

-----------------

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related