Contrast
Font
845d8f310f0c6d9824211ad0612e9886.png

ป.ป.ช. เปิดรับเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส (อาสาต้านโกง)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 487

20/04/2567

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส (อาสาต้านโกง)
...............................................................
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น.
...............................................................
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เม.ย. 2567
Click สมัคร ได้ที่ https://forms.gle/iVC91cJMM8RaJGdJ9
และจะประกาศรายชื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ https://www.nacc.go.th/we
...............................................................
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
โทร. 02 528 4800 ต่อ 7129 ได้ในวัน และเวลาราชการ
...............................................................
📍 ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายในอัตรา 500 บาท ในการเข้าร่วมกิจกรรม
...............................................................
🚗การเดินทางไปโรงแรมนูโว ซิตี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รถโดยสาร: สาย 2-19 , 3 , 32 , 516 (ปอ.) (AC) ,56 (ปอ.) (AC)
อื่นๆ: ปักหมุด โรงแรมนูโว ซิตี เข้าไปในซอยเจอโรงแรมเลย ก่อนแยกบางลำพู

Related