Contrast
Font
d90175aedc1f0587e30ec31ae8c3a633.jpg

ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรม CCPCJ สมัยที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 141

13/05/2567

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 พร้อมด้วย นางสาววันวรา ศิลปวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและการอภิปรายในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) สมัยที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

ในการประชุมครั้งนี้ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย รวมถึงผู้แทนระดับสูงจากรัฐสมาชิก และกลุ่มความร่วมมือประจำภูมิภาคของสหประชาชาติ ต่างแสดงความเห็นสอดคล้องกันว่าการต่อต้านอาชญากรรมและการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญาเป็นข้อท้าทายระดับสากล โดยเฉพาะในประเด็นองค์กรอาชญากรรม การทุจริต และการก่อการร้าย คณะกรรมาธิการ CCPCJ จึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับและรูปแบบ เพื่อนำมาสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

 

ในการนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การยืนยันต่อที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทุกรูปแบบ

Related