Contrast
Font
72dc7a2ee22324de95e896d5be141286.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารของทหารเกณฑ์ กองพันอากาศโยธิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามที่ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) โดยมีการร้องเรียนผ่านเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ว่าปริมาณอาหารไม่เหมาะสม

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 186

17/05/2567

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารของทหารเกณฑ์ กองพันอากาศโยธิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามที่ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) โดยมีการร้องเรียนผ่านเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ว่าปริมาณอาหารไม่เหมาะสม

 

         

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เข้าร่วมให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

         

จากการสอบถามพบว่า โรงเรียนการบินกำแพงแสน ดำเนินการโดยวิธีจัดซื้อวัติถุดิบและนำมาประกอบอาหารเอง มีทหารเกณฑ์ทั้งสิ้น 334 คน ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวัน วันละ 96 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าข้าวสาร-แก๊ส 22 บาท, ค่ากับข้าว 49 บาท, เหลือจ่ายคืน 25 บาท จำนวนเงินดังกล่าวต้องบริหารจัดการให้ได้ 3 มื้อต่อวัน  ในการกำหนดรายการอาหารได้กำหนดล่วงหน้าเป็นรายอาทิตย์ โดยได้คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ทหารเกณฑ์ควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน พร้อมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบก่อนนำส่งให้พ่อครัวไปประกอบอาหาร

       

พลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ได้แจ้งว่าหลังจากที่ทราบข่าว ได้ตั้งคณะกรรมตรวจข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้ตรวจสอบรายการอาหารย้อนหลัง 4 เดือน ยังไม่พบรายการอาหารดังภาพ ในกรณีที่รับประทานอาหารที่โรงอาหาร จะสามารถเติมได้ตลอด แต่หากว่า
เป็นการฝึก ณ จุดเวรยาม ภาคสนาม ติดปัญหาเรื่องสถานที่ อาจจะไม่สามารถเติมได้ แต่ได้มีการให้ในปริมาณที่เหมาะสม และได้มีการถ่ายรูปภาพอาหารเก็บไว้  โดยยืนยันว่าการดำเนินการที่ผ่านมาได้ดำเนินตามกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะตรวจเยี่ยมได้แนะนำให้ทางโรงเรียนการบินฯ เร่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเร็ว แต่ได้รับแจ้งว่าติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบกองทัพอากาศที่กำหนดให้ส่วนย่อยต้องส่งข้อเท็จจริงไปที่ส่วนกลาง เพื่อให้โฆษกชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป จึงอาจจะเกิดความล่าช้าในการสื่อสาร

         

         สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนการบินกำแพงแสน ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบหาข้อมูลเชิงลึกในทางลับต่อไป

......................................................................................

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ”

Related