Contrast
Font
2267bb429eb5a3b83e915105a0fb5eaf.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1766

20/05/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 1 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

 

  1. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67

-----------------

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related