Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช.มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์ผู้ถือทรัพย์สินแทนอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 214

30/12/2558

Related