Contrast
Font
banner_default_1.jpg

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ให้ น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้ง 2 กรณี เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 335

26/09/2562

Related