Contrast
Font
a0d77d3c12771e9adb7c69fa1180103d.jpg

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 2020 ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 104 ของโลก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4498

28/01/2564

Related