Contrast
Font
4c50e4dafd591185123e83be0a14f405.jpg

ป.ป.ช. ยกระดับการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ผ่านระบบออนไลน์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4151

12/09/2565

     สำนักงาน ป.ป.ช. ยกระดับการให้บริการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Online Declaration System หรือ ODS ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (jpeg หรือ PDF) โดยระบบใหม่พร้อมเปิดบริการแก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ www.nacc.go.th และ https://asset.nacc.go.th/ods-app

     หากท่านต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205

VDO แนะนำการใช้งานระบบ www.youtube.com/watch?v=Pyy3a1RNLjw

Video

https://www.youtube.com/watch?v=Pyy3a1RNLjw

Related