Contrast
Font
40b134450134af15d2228d321bf955af.jpg

ป.ป.ช. จับมือ ACT และ สสส. จัดงานวิ่ง "Good Guy Run ปีที่ 3" ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังความดี 27 พ.ย.นี้ ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 699

01/11/2565

ป.ป.ช. จับมือ ACT และ สสส. จัดงานวิ่ง "Good Guy Run ปีที่ 3" คอนเซ็ปต์  "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังความดี วันที่ 27 พ.ย.นี้ ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "กู๊ด กาย รัน ปีที่ 3 (Good Guy Run 2022)" รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นต้นแบบของสังคม วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65 ณ ห้องนนทบุรี 2 สำนักงาน ป.ป.ช.  พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย    นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความดี "Good Guy Run 2022"

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริต พยายามสร้างสังคมให้เกิดค่านิยมสุจริต การเคารพกติกา เป็นสังคมที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดกิจกรรมวิ่ง "กู๊ด กาย รัน" เป็นปีที่ 3  ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" โดยเชิญชวนชาวไทย แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดี ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการเชิดชูคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งมาร่วมงานมากถึง 1,500 คน

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า "ACT คือองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคมขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับและออกมาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เราเชื่อว่าความดีและความซื่อสัตย์ สามารถสร้างได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองด้วย เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัดเส้นทางวิ่ง โดย "กู๊ด กาย รัน" เป็นการจัดงานวิ่งเพื่อรณรงค์สื่อสารประเด็นสาธารณะ การแสดงพลังแห่งความดี ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันที่ต้องการยกระดับการจัดงานวิ่ง ต้องไร้ค่าน้ำร้อนน้ำชา

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.สนับสนุนให้คนไทยสุขภาพดี  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยลดลง จากร้อยละ 74.6 ในปี 2562 (ก่อนการแพร่ระบาด) เหลือเพียงร้อยละ 55.5 ในปี 2563 และจากภารกิจที่ สสส.และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมฟื้นกิจกรรมทางกายกลับมา พบว่า ปัจจุบัน (ปี 2564) ระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยได้กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 63 การสนับสนุนให้เกิดมหกรรมเดิน-วิ่ง เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะฟื้นฟูบรรยากาศการมีกิจกรรมทางกายให้คนไทยกระฉับกระเฉงกลับมาอีกครั้ง  กิจกรรมวิ่ง Good Guy Run 2022 เป็นกิจกรรมสำคัญที่นอกจากจะใช้พลังบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอผ่านการจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านคอรัปชั่นในสังคมไทยไปพร้อมกัน

นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า สำหรับงานวิ่ง "กู๊ด กาย รัน 2022” แบ่งเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย วิ่ง 13 กม. วิ่ง 5 กม. และ วิ่ง 2 กม. ในการจัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัด และความปลอดภัยของตัวนักวิ่ง และมีการผูกโยงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปด้วย ทั้งนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรับรู้ในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เข้าร่วมงานมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วน้ำใบเดียวตลอดการวิ่ง, กิจกรรมร้านปันสุข และ ดนตรีในสวน ทั้งนี้ก่อนปล่อยตัว และภายหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านโกงร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังความดีให้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://race.thai.run/goodguyrun2022 และทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ GoodGuyRun

.........................

ลิ้งค์การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน 

https://www.thaihealth.or.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-good-gu/
 
https://www.siamsport.co.th/other-sports/sports-world/5511/
 
https://www.khaosod.co.th/sports/news_7342656
 
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1735380
 
https://www.innnews.co.th/news/sports/news_440107/
 
https://today.line.me/th/v2/article/9mZxXLE

 

 

 

Related