Contrast
Font
e285a0cc0184738d39447cd0f72cbba1.jpg

ป.ป.ช. บุกรวบผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับฯ คาสุวรรณภูมิ! ก่อนหนีออกนอกประเทศ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 6926

07/12/2566

             วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจับกุมนายประสิทธิ์ ชินประเสริฐ อดีตกรรมการบริษัท เทวา เอสเตท จำกัด วัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการโรงแรมฯ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมยูเซนมายา ต่ออำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ที่ 20/2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162, (1), (2), (3),(4) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86และมาตรา 91 ในคดีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บริษัท เทวาเอสเตท จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายช่างเขตละเว้นไม่ดำเนินการตามหน้าที่เพื่อสั่งให้รื้อถอนจนมีการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการโรงแรมแล้ว

             สืบเนื่องจากสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประสานกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการเฝ้าระวังบุคคลตามหมายจับของสำนักงาน ป.ป.ช. จนสืบทราบว่าผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งหลบหนีหมายจับกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศสิงคโปร์ ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนฯ จึงได้เฝ้าสังเกตการณ์บริเวณดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จนกระทั่งพบตัวผู้ถูกกล่าวหา จึงได้ทำการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ แสดงหมายจับ แจ้งข้อกล่าวหา และแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ควบคุมตัวไปทำบันทึกการจับกุม และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จากนั้น ได้นำส่งตัวให้กับผู้ว่าคดี สำนักคดี สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ต่อไป

 

......................................................................................

“ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ”

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ”

 

 

Related