Contrast
Font
79d5259339fc1920636ffcb29e4da774.jpg

ป.ป.ช. รวบผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาฯ ภาค 6 คาปั้มน้ำมันเมืองพระสมุทรเจดีย์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 8274

11/01/2567

ป.ป.ช. รวบผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาฯ ภาค 6 คาปั้มน้ำมันเมืองพระสมุทรเจดีย์

 

      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายศรชัย  ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จับกุมนายธนกฤต โอฬารกิจเจริญ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ.25/2566ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

       ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้นฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ ฐานปลอมเอกสารราชการ ฐานใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา และฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริหารอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ฐานใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาโชคมนัส หมู่ 2 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

       ทั้งนี้ ได้ควบคุมตัวฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ และในวันรุ่งขึ้นจะนำตัวไปส่งสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เพื่อฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ต่อไป

.................................................................................

“ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ”

“ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related