Contrast
Font
d2944a1435b85ce14c2861b17bc8912c.jpg

สืบฯ ป.ป.ช. รวบนายช่างโยธาผู้ต้องหาตามหมายจับ เรียกรับเงิน 3 แสน แลกตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2767

01/02/2567

สืบฯ ป.ป.ช. รวบนายช่างโยธาผู้ต้องหาตามหมายจับ เรียกรับเงิน 3 แสน แลกตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  

 

              เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 ร่วมกับงานสืบสวนคดีทุจริตภาค 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 จับกุมนายศิวนันท์ เวียงนนท์ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ จ.612/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไป

              โดยพฤติการณ์การกระทำความผิด คือ ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นายศิวนันท์ เวียงนนท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 6 เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้เสียหายเป็นค่าตอบแทนในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยอ้างว่าจะทำการ สรรหาและเลือกสรรในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2557 โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้ให้นายศิวนันท์เวียงนนท์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไปหาผู้ที่สนใจมาทำงานในตำแหน่งที่จะทำการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นายศิวนันท์ เวียงนนท์ ได้ชักชวนผู้เสียหายซึ่งเป็นภรรยาของเพื่อนตนเอง โดยแจ้งด้วยว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และได้พาผู้เสียหายมาหาผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เพื่อต่อรองราคาโดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้เรียกค่าตอบแทน จำนวน 300,000 บาท ผู้เสียหายได้ขอทยอยจ่ายโดยได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวนสองครั้ง เป็นเงิน 90,000 บาทต่อมาผู้เสียหายหาเงินไม่ได้ตามที่ตกลงจึงขอยกเลิกการจ่ายเงิน และขอเงินที่จ่ายไปแล้วคืนแต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ไม่ยอมคืนซึ่งในเดือนสิงหาคม 2557 ได้มีการสรรหาพนักงานจ้างภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และ ผู้กล่าวหาที่ 2 กล่าวอ้างจริง

              และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 13.30 น. พบตัวนายศิวนันท์ เวียงนนท์ อยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.พระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม และทำการค้นตรวจสอบ ทราบชื่อว่าเป็นนายศิวนันท์ เวียงนนท์ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับข้างต้นจริง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับให้นายศิวนันท์ เวียงนนท์ ตรวจสอบดูแล้ว และยอมรับว่าตนเองเป็นบุคคลตามหมายจับนี้จริงและยังไม่เคยถูกจับกุมในความผิดดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับให้ทราบ และแจ้งสิทธิตามกฎหมาย จากนั้นได้ควบคุมตัวไปจัดทำบันทึกจับกุมที่สถานีตำรวจภูธรพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และจะส่งตัวให้สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ต่อไป

.................................................................................

 

 

“ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ”

 

“ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related