Contrast
Font
8e6819fb0cf1abe63a6d5b40d349237a.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการ (กมธ.ป.ป.ช.)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 779

02/02/2567

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการธุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ ณ ห้อง นนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

     นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีศึกษา การรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลลอยน้ำบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Related