Contrast
Font
a25e0340058e764e9412ee66ce0dc1e4.jpg

4 ป. ผนึกกำลัง ป.ป.ช., บก.ปปป., ป.ป.ท. และ ปปง. บุกรวบนายช่างโยธา สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พร้อมพวกรวม 4 ราย มีพฤติการณ์ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ทำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเชื่อว่าที่ดินจะถูกเวนคืน และตนเองมีตำแหน่งหรือหน้าที่สามารถขยับแนวเขตในการเวนคืนที่ดิน ของรัฐในโครงการต่าง ๆ ที่จะกระทบกับที่ดินของสนามกอล์ฟได้ โดยมีการเรียกรับเงินในการดำเนินการ จำนวน 3 ครั้ง มูลค่าความเสียหายรวม 9 ล้านบาท

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 681

20/05/2567

­             4 ป. ผนึกกำลัง ป.ป.ช. บก.ปปป. ป.ป.ท. และ ปปง. บุกรวบนายช่างโยธา สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พร้อมพวกรวม 4 ราย มีพฤติการณ์ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

ทำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเชื่อว่าที่ดินจะถูกเวนคืน และตนเองมีตำแหน่งหรือหน้าที่สามารถขยับแนวเขตในการเวนคืนที่ดินของรัฐในโครงการต่าง ๆ ที่จะกระทบกับที่ดินของสนามกอล์ฟได้

โดยมีการเรียกรับเงินในการดำเนินการ จำนวน 3 ครั้ง มูลค่าความเสียหายรวม 9 ล้านบาท

 

             วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 นายจักรกฤช ตันเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ปปง. เข้าจับกุมตัวนายภีมพงษ์ หิรัญพฤกษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นางสาวอรนุช เดชดาด (ภรรยา) นายปองพล ถาวรวงศ์ และนางสาวลินดา กำลังเลิศ ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น, สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 171 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86

             สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องกล่าวหานายภีมพงษ์ หิรัญพฤกษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พร้อมพวกรวม 4 ราย มีพฤติการณ์ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสนามกอล์ฟกว่า 9 ล้านบาท คืนให้พนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. จึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ทำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเชื่อว่าที่ดินของผู้ประกอบการจะถูกเวนคืนในโครงการของรัฐ อ้างว่าตนเองมีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่สามารถขยับแนวเขตในการเวนคืนที่ดินของรัฐในโครงการต่าง ๆ ที่จะกระทบกับที่ดินของสนามกอล์ฟได้ สามารถอำนวยความสะดวกในการออกแบบและขอใบอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองและถนน (ทางเชื่อม) ให้สนามกอล์ฟได้โดยสะดวก และสามารถติดตามเร่งรัดในการเวนคืนที่ดินของทางกรุงเทพมหานครได้ โดยมีการร่วมกันเรียกรับเงินในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 3 ครั้ง รวมกว่า 9 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายภีมพงษ์ฯ นางสาวอรนุชฯ (ภรรยา) นายปองพลฯ และนางสาวลินดาฯ ที่บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับแจ้งสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ถูกจับทั้งสี่รายทราบและควบคุมตัวไปที่ บก.ปปป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

             นอกจากนี้ยังได้ขยายผลตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 แห่ง พบว่านายภีมพงษ์ฯ มีทรัพย์สินจำนวนมาก เช่น รถยนต์หรู รถจักรยานต์บิ๊กไบค์ อาวุธปืน ตั๋วรับจำนำทองคำและทรัพย์สินจำนวนมาก  บ้านและคอนโดสิบกว่าแห่ง ทั้งในครอบครองตนเองและให้ภรรยาครอบครองแทน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

 

......................................................................................

 

“ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ”

 

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ”

                   

Related