Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การอนุวัตรการกฎหมายให้รองรับอนุสัญญาสหประชาชาติ วันที่ 22 กันยายน 2552 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 442

02/08/2553

Related