Contrast
Font
banner_default_1.jpg

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกดาวน์โหลด)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 418

03/11/2553

ที่มา/แหล่งข่าว :สำนักการต่างประเทศ

Related