Contrast
Font
main_old_9605_n20140828_9605.jpg

การอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. รุ่นที่ 1

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 431

28/08/2557

ที่มา/แหล่งข่าว :ศวจ.

Related