Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้าง

03/12/2562
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

Related