Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 ราย

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 26

09/02/2567

Related