Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีน เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริม ให้ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย อบต.ท่างาม

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 20

27/03/2567