Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2304

21/07/2565

Related