Contrast
Font
0d1901070837995fb0ce2763d2c49dea.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3300

18/12/2566

Related