Contrast
Font
34c192114ac2086c4759e46e41298599.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3352

07/02/2567

Related