Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การย้ายข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมิใช่ดำรงตำแหน่งทางบริหาร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 237

22/04/2563