Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สรุปย่อคำพิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขดำที่ อท61/2565 คดีหมายเลขแดงที่อท266/2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชม: 138

30/11/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
สรุปย่อคำพิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขดำที่ อท61/2565 คดีหมายเลขแดงที่อท266/2565 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ นายเจษฎาหรือปกาสิต ธนะแพทย์ จำเลย
.............................
กรณีกล่าวหานายเจษฎา ธนะแพทย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีกระทำการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ (บ้านเดชจำนงค์-บ้านเกษตรสมบูรณ์) ในปี 2556 จำนวน 8 ช่วง/โครงการ 😱😱😱😱😱😱😱😱
 
 
 
 
 
 
 
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
 
คุณ และ คนอื่นๆ อีก 3 คน
 
 
แชร์ 2 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

Related