Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สรุปย่อคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขดำที่ อท248/2564 คดีหมายเลขแดงที่อท235/2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชม: 94

30/11/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
สรุปย่อคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขดำที่ อท248/2564 คดีหมายเลขแดงที่อท235/2565 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร จำเลยที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติสมิงชัย จำเลยที่ 2 นางพันณี คามนีย์ จำเลยที่ 3
 
กรณีกล่าวหานายศักดิ์น้อย ชัยบุตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กับพวกว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ในการจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยดุกด่อนตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายระบายน้ำแบบสปริงเวย์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Related